Czym jest pobudka świadomości?

love-magnet

Przebudzenie świadomości – jest procesem poznawania kim tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy wielowymiarowymi istotami stworzonych z miłości dla miłości. Proces przebudzenia jest procesem zwiększania świadomości o sobie i o świecie, który nas otacza. Pierwszym krokiem jest zadanie sobie pytania: Co tu się dzieje na tym Świecie? i poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie. W odpowiedzi powinniśmy ujrzeć, że żyjemy w świecie wyboru między dwoma przeciwstawnymi światami: światem mroku i światem światła. Oba te światy mają swoje wibracje, swoje wartości.

Świat mroku to: nienawiść, zawiść, kłamstwo, agresja, złość

Świat światła to: dobroć, szacunek, szlachetność, radość, miłość

Świat, który nas otacza rządzi się wieloma prawami, jedno z nich jest następujące: Co zasiejesz, to będziesz zbierać. Czyli prosto mówiąc, to co robisz to do Ciebie wróci. Kradniesz to i Ciebie okradną, zdradzasz to i Ty zostaniesz zdradzony itd. Nic nie zostaje bez konsekwencji w tym świeci. Jak i myśli tak i uczynki niosą za sobą konsekwencję.

Następnym krokiem w tej drodze rozwoju jest świadomy wybór wartości światła. Tak osoba z osoby obudzonej staje się osobą uduchowioną. Osobą uduchowionym otwierają się potencjały, dary, które osoby uduchowione wykorzystują aby czynić jeszcze więcej dobra. Człowiek uduchowiony emanuje światłem, dobrem, życzliwością a język jakim się posługuje to język miłości. Człowiek uduchowiony jest nauczycielem i uczniem w jednej osobie, bo rozwój duchowy nie ma końca.

meditation

Wszystkich poszukujących światła zapraszam do serwisu: www.Duchowa-Armia.pl

Zapraszam wszystkich którzy chcą kogoś poznać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami do serwisu: www.Obudzone-Serca.pl